Zaštita od požara


U slučaju požara, nazovi:

2300

Profesionalna vatrogasna postrojba u gospodarstvu BRODOSPLIT


U sastavu Brodosplita djeluje Profesionalna vatrogasna postrojba. Broji 30 članova, od čega je 26 operativno i dvojica od njih, također vrše i servis vatrogasnih aparata. Pored zapovjednika postrojbe, Davora Škare još su i tri referenta zaštite od požara.

Djelatnost zaštite od požara i spašavanja podijeljena je u dva segmenta rada. Prvi segment je na stručnim poslovima spriječavanja nastanka požara u što spada i provođenje nadzora nad primjenom mjera zaštite od požara. Drugi segment je u oprativnom djelovanju na gašenju požara, spašavanju ugroženih i ozljeđenih radnika im izvođenje tehničkih intevencija.

Analiza uzroka požara pokazuje da najviše požara nastane kao posljedica rada s autogenim aparatima i aparatima za elektrolučno zavarivanje. Pravovremenim uočavanjem i efikasnim interveniranjem spriječeno je nastajanje većih požara, a time i štete na imovini.

Pored gašenja požara postrojba je sudjelovala u vršenju spašavanja povrijeđenih djelatnika Brodosplita i kooperantskih tvrtki, te pružanja prve pomoći i prijevozu povrijeđenih do Doma zdravlja ‘’Brodosplit’’ i KBC-Split. Vršeno je ispumpavanje vode i druge tehničke intervencije u akcidentnim situacijama što predstavlja ukupno 237 tehničkih intervencija.

Profesionalna vatrogasna postrojba pored svojih redovitih djelatnosti obavlja i sljedeće poslove:

 • kontrola i servisiranje 2664 vatrogasna aparata (redovni, periodični pregled I kontrolno ispitivanje u objektima i na novogradnjama
 • servisiranje i održavanje vatrogasne opreme (vozila, pumpe, cijevi, uređaji i oprema za spašavanje
 • protupožarno osiguranje kod pretakanja goriva i plinova
 • protupožarno osiguranje kod vatroopasnih radova na postrojenjima
 • dežurstvo na novogradnjama
 • vršenje nadzora nad provođenjem preventivnih mjera zaštite od požara na novogradnjama I objektima
 • provođenje obuke i vježbi za djelatnike vatrogasne postrojbe
 • provođenje programa osposobljavanja iz zaštite od požara za djelatnike Brodosplita
 • sudjelovanje u kontroli vatrodojave
 • vršenje provjere ispravnosti i funcionalnosti hidrantske mreže u Brodosplitu
 • stalno vršenje nadzora nad korištenjem kabela i maniga.

Uspostava sustava prećnice

Video clip 843,64 Kb
Klikovi: [421]
Ažurirano: 7.7.2009
Sva prava pridržana © Brodosplit - 2008
Admin | Izrada: NETMedia