Zaštita na radu

Zaštita na radu

Ozljede se ne događaju, one su uzrokovane!
(Jan Eqvist)Organizirana društvena djelatnost zaštite na radu provodi se sa svrhom osiguravanja svim osobama na radu uvjeta rada bez opasnosti po život i zdravlje radi pravovremenog i preventivnog izbjegavanja nezgoda i ozljeda na radu, profesionalnih i drugih bolesti ili barem ublažavanja njihovih posljedica.

Sustavna zaštita na radu provodi se iz humanih (briga društvene zajednice za zdravlje zaposlenika), ali i ekonomskih razloga.

Višestruke štete

Stradanja i profesionalne bolesti zaposlenika nanose višestruke štete poslodavcu (učinkovitost zaposlenika, organizacija rada, dodatni troškovi, kvaliteta proizvoda), društvenoj zajednici (opterećenje socijalnih i mirovinskih fondova,dodatna angažiranja zdravstva i humanitarnih organizacija, izdavanja za dodatnu infrastrukturu te razina ukupne razvijenosti društva), zaposleniku i njegovoj obitelji (smanjenje socijalne i materijalne sigurnosti, psihološke stabilnosti i opseg stanja kod pojedinca i obitelji ).

Daljnje poboljšanje uvjeta rada u proizvodno-predmontažnoj hali

Brodosplit ulaže velike napore i sredstva u razvoju i primjeni novih tehnologija u brodogradnji.

U sklopu dvije faze tehnološke obnove u posljedne četiri godine, u koje je utrošeno 37 milijuna dolara, investiralo se u sredstva rada i opremu, koja, osim tehnološkog unapređenja i povećanja produktivnosti, osigurava uvjete zaštite na radu prema posljednim međunarodnim standardima.

U ovoj godini se očekuje daljnje poboljšanje uvjeta rada u najvećoj proizvodnoj - predmontažnoj hali.

Svake se godine, sukladno procijeni opasnosti pojedinih radnih mjesta, vrši specifikacija i nabavka osobnih zaštitnih sredstava pri čemu se posebno vodi računa o kvaliteti i funkcionalnosti te usklađenosti s važećim propisima i stručnim preporukama.

Zaštita na radu – obvezni dio radne kulture

Ključni elementi za unapređenje zaštite na radu, kako u brodogradnji tako i u drugim djelatnostima su sami zaposlenici i to bilo da se radi o ovlaštenicima poslodavca, stručnjacima zaštite na radu ili samim radnicima poglavito u proizvodnim pogonima.

Ključno je da svi zaposlenici u sustavu Brodosplita, a posebice ovlaštenici prihvate da je, kako Zakon o zaštiti na radu navodi, zaštita na radu sastavni dio organizacije i izvođenja procesa rada odnosno obvezni dio radne kulture svakog zaposlenika.

VAŽNO!

 

 • Prije početka rada provjerite da li se na stroju nalaze propisane zaštitne naprave i da li one ispravno djeluju
 • Ne skidajte zaštitne naprave sa strojeva
 • Svaki kvar ili nedostatak na zaštitnim napravama prijavite odmah neposrednom rukovoditelju. Ne nastavljajte s radom dok nedostatak nije otklonjen
 • Ne podmazujte, ne čistite, ne popravljajte, ne podešavajte stroj dok je u pogonu
 • Zaustavite pogonski motor, pričekajte dok se svi dijelovi stroja ne zaustave i osigurajte ga da ga nitko ne može staviti u pogon
 • Pri prekidu rada, nakon isključenja dovoda pogonske energije, ne napuštajte stroj dok svi pokretni dijelovi nisu zaustavljeni
 • Ne zaustavljajte stroj rukom ili dijelovima tijela
 • Prije stavljanja stroja u pogon uvjerite se da su alat i predmet za obradu čvrsto i sigurno stegnuti
 • Strugotinu ne odstranjujte rukama, već odgovarajućim pomoćnim priborom
 • Strugotinu i materijal ne razbacujte po podu, nego ih odložite na za to predviđenim mjestima
 • Ne naginjite se iznad strojeva dok se oni nalaze u pokretu
 • Posebno treba voditi računa o sedam važnih NE pri radu na strojevima:
 • NE duga kosa
 • NE ogrlice i lančići
 • NE rukavice
 • NE kravata
 • NE široka ili otkopčana radna odjeća
 • NE marame i krpe koje strše iz džepova
 • NE walkman
 • Uvijek pri radu koristite osobna zaštitna sredstva koja su propisana pravilima zaštite na radu
 • Neprekidno pratite rad mlađih i neiskusnih radnika, poučavajte ih o načinu sigurnog rada i svojim primjerom pokažite kako se pojedine radnje na strojevima obavljaju sigurno po radnika i okolinu.

STOP gripi!

Ažurirano: 4.11.2009
Sva prava pridržana © Brodosplit - 2008
Admin | Izrada: NETMedia