Kapaciteti

Kapaciteti


Obrada čelika


Za rezanje limova koristi se kombinirano plazma pod vodom ili oxy-acetilensko rezanje.
Za rezanje profila koriste se dva robotizirana uređaja; plazma ili oxy-acetilensko rezanje.
Kapacitet rezanja cca 1.200.000 m reza godišnje (kod rada u zrcalnom modu).

Predmontaža sekcija

Predmontaža se odvija linijski na uređenim linijama suportiranim automatiziranim i robotiziranim stanicama.
Maksimalna masa sekcije brodskog trupa koja izlazi iz predmontaže iznosi 150 t.

Gradnja i porinuće broda

Brodogradilište za porinuće brodova posjeduje 3 kosa ležaja, te jedan horizontalni ležaj za gradnju objekata morske tehnologije (platforme, teglenice,...). U nastavku se daje pregled pokrivenosti kosih ležajeva dizalicama, kao i maksimalne mogućnosti gradnje brodova u brodogradilištu.

Pokrivenost ležajeva dizalicama:

Ležaj 1

- 2x600 kN (dvije dizalice po jedna sa svake strane ležaja)
- 2x1000 kN ( dvije dizalice po jedna sa svake strane ležaja)

Ležaj 2

- 1x600 kN (jedna dizalica sa istočne strane ležaja)
- 2x1000 kN (dvije dizalice po jedna sa svake strane ležaja)

Ležaj 3

- 1x1000 kN ( jedna dizalica sa istočne strane ležaja)
- 1x400 kN ( jedna dizalica sa zapadne strane ležaja)

Maksimalne veličine brodova koji se mogu graditi na ležajevima (Loa x B)(2):

- Ležaj 1: 282 x 50 m
- Ležaj 2: 250 x 42 m
- Ležaj 3: 175 x 25 m

Za gradnju brodova većih dužina brodogradilište koristi tehnologiju gradnje trupa iz dva dijela sa spajanjem u moru.

Izrada cjevarske opreme

Za obradu i zavarivanje cijevi brodogradilište posjeduje automatiziranu liniju suportiranu sa robotiziranim stanicama.

Sva prava pridržana © Brodosplit - 2008
Admin | Izrada: NETMedia