IHOP strategija

Razvojni poslovi na unapređivanju gradnje broda u brodogradilištu


Budući da se projekt izgradnje broda proteže u relativno dugom vremenskom razdoblju, proizvodnja i planiranje projekta postaju glavna zadaća. Inače, gradnja je broda sama po sebi vrlo raznolika i pokriva veliki broj aktivnosti. Proizvodna strategija nekog proizvodnog sustava je odrednica koja vodi ka ostvarenju proizvodnog cilja putem koji je najlakši, najbrži, najjeftiniji, jednom rječju, najefikasnijim i unaprijed definiranim. U razmatranju pristupa može se krenuti u osnivanje nečeg novog akceptirajući sva tehnološka dostignuća u svijetu ili pak pokušati osmisliti kako s postojećim proizvodnim resursima u poznatom okruženju poslovati što uspješnije.

Odlukom direktora Brodosplita u rujnu 2005. godine izvršeno je reorganiziranje Tima za IHOP metodologije gradnje broda u brodogradilištu sa ciljem unapređivanja metodologije i u konačnici skraćenju rokova gradnje broda u brodogradilištu uz racionalizaciju troškova.

Što je to IHOP?

IHOP je kratica naziva metodologije gradnje broda Integrated Hull construction, Outfiting and Painting of ship. Dakle, u slobodnom prijevodu, istovremena gradnja trupa, opremanje i bojanje broda.

Glavna svrha IHOP tehnologije

Stereotip gradnje brodskog trupa do porinuća i opremanja broda nakon porinuća uz opremnu obalu kompletno izmjeniti i težište svih radova pomaknuti period do porinuća, a nakon porinuća odraditi samo one poslove koji se nužno moraju i trebaju raditi u drugoj fazi. U tom se slučaju bitno skraćuje vrijeme koje brod provodi u brodogradilištu nakon porinuća do primopredaje. Kao cilj postavljaju se reperne točke, koje garantiraju ispunjenje planskih i svih ostalih postavki:

- gradnja broda na ležaju maksimalno 16 tjedana
- isporuka broda kupcu cca 10 tjedana nakon porinuća.

Tim za IHOP

Ustanovljen je Tim za sprovođenje IHOP metodologije gradnje broda u sastavu:

- Filip Bosančić, dipl. ing., voditelj tima,
- Stipan Vuletić, dipl. ing.,
- Srećko Kurtović, dipl. ing.,
- Ante Vulić, dipl. oec.,
- Robert Dubravčić, dipl. ing.,
- Tonči Knezović, dipl. ing.

Osim stalnih članova Tima, voditelj ima obvezu i ovlasti pozvati i vanjske članove, ovisno o području koje se obrađuje. Na taj način u radu tima participiraju trajno ili parcijalno:

- Matko Balić, dipl. ing., direktor Sektora proizvodnje,
- Damir Rizvan,dipl. ing., rukovoditelj radionice za uranjeno opremanje sekcija,
- Filomen Markovina, dipl. ing., Pogon opremanja broda,
- Neven Prlenda, dipl. ing., rukovoditelj pog. pripr. POB,
- Nikša Sanader, dipl. ing., rukovoditelj strojo odjela, SPIK,
- Sanja Validžić, dipl. ing., rukovoditelj odjela opreme, SPIK,
- Joško Palaversić, ing., rukovoditelj odjela TOD, SPIK,
- Božidar Simić, dipl. oec., voditelj Odjela skladišta.

Aktivnosti tima

U približno istom sastavu, barem što se tiče zastupljenosti sredina iz koje dolaze članovi tima, tim je ustanovljen 2002. godine. Tijekom 2003. godine razrađena je strategija gradnje broda u brodogradilištu kao krovni dokumenat, koji će jednom zauvijek riješiti razmimoilaženja u metodologiji i trasirati put u duhu IHOP metodologije. U rujnu 2003 izdan je Poslovnik strategije gradnje broda u brodogradilištu kao dokumenat koji obvezuje sve sudionike u lancu na propisano ponašanje.

Revizija u prosincu 2005.godine

Reorganizirani tim je nakon odmaka od 2 godine izvršio inventuru urađenog u proteklom periodu, kritički promotrio implementaciju Poslovnika te pripremio prvu reviziju i u prosincu 2005. izdao revidirani Poslovnik. Izrađen je operativni plan djelovanja sa striktno naglašenim rokovima i nositeljima aktivnosti na unapređivanju procesa gradnje broda. Odmah se pristupilo realizaciji aktivnosti prema usvojenom planu te krenulo u temeljito revidiranje pripremnih aktivnosti (izrade dokumentacije, nabavljanja materijala, planiranja proizvodnje) kako bi IHOP metodologija mogla polučiti rezultate.

Dva pravca

Aktivnost je usmjerena u dva pravca:

-  kod egzistirajućih novogradnji nastojati metodom trenutnog popravljanja uskladiti ciljeve
- kod novougovorenih novogradnji od početka krenuti radikalno u zaokret i sve aktivnosti pomaknuti na vremenskoj crti što više "u lijevo".

Kao rezultat takvog promišljanja vidljiv je napredak pomaka dokumentacije, odnosno operativnosti procesa u ranijim tehnološkim fazama u odnosu na neke prethodne novogradnje. Danas je očito značajno zastupljeno opremanje broda u fazi izrade sekcija kako u radionici Predmontaže tako i na poligonu. Poslovi, koji su se tradicionalno radili na brodu često nakon porinuća, danas se rade već u predmontažnoj hali ili na poligonu za opremanje sekcija. Isto tako, predmontiranje i uranjeno opremanje blokova opreme veoma je bitna aktivnost tima za IHOP.

Razvijena informatička aplikacija

Kvalitetan sustav poslovanja isto kao i izvještaj koliko je posla završeno i u kojoj fazi gotovosti se nalazi brod na određeni datum, prati se preko informatičke aplikacije koju je tim osmislio i razvio uz svesrdnu pomoć Službe informatike. Svaki izvršitelj – organizator posla ima preko IS sustava u svakom trenutku dostupno za svaku jedinicu opremanja (grupa-sekcija ili zona) informaciju o odnosnim aktivnostima, koji sve nacrti trebaju za izvođenje radova, koji su popisi i koji materijali potrebni za obaviti određeni posao. Isto tako, na tom nivou je izvršeno i mikro planiranje sa informacijom tko je u proizvodno zavisnom lancu ispred, a tko poslije sa svim rokovima. Pogon je obavezan unositi točne informacije o završetku aktivnosti čime daje informaciju svima u lancu da se nastavak procesa može odvijati pravovremeno. Ove informacije se u računalnom programu kolektiraju u jedan cjeloviti izvještaj i dostavljaju strateškom rukovodstvu na uvid i odlučivanje.

Sljedeći koraci

Što veća iskoristivost radnog vremena u smislu izbjegavanja nepotrebnih čekanja u procesu proizvodnje nameće potrebu za kvalitetnijom pripremom i dostavom materijala na mjesto rada. Tim je sebi postavio zadatak da na temeljima gornje informatičke aplikacije razradi kvalitetno paletizaciju materijala prema aktivnostima i jedinicama opremanja, a nakon toga i dostavu na mjesto rada. Samim time očekuje se racionalnije korištenje resursa unutarnjeg transporta, manji prazni hodovi sustava u radno intenzivnom dijelu dana zbog nedostatka materijala ili potrebnog transportnog sredstva i sl. Konstantno popravljanje već učinjenog te stvaranje pretpostavki za još kvalitetnije poslovanje po sistemu IHOP metodologije i dalje ostaju trajna zadaća tima.

Sva prava pridržana © Brodosplit - 2008
Admin | Izrada: NETMedia